Số / Ký hiệu: HD TK1-TS
Trích yếu: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
Loại văn bản:
Loại khác
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
BHXH
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày có hiệu lực:
03/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
HD TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
Nội dung trong tệp đính kèm
HD TK1-TSKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF