Số / Ký hiệu: HD DK05
Trích yếu: Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT (Mẫu DK05)
Loại văn bản:
Loại khác
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
BHXH
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày có hiệu lực:
03/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
HD DK05: Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT (Mẫu DK05)
Nội dung trong tệp đính kèm
HD DK05Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF