Số / Ký hiệu: HD DK04
Trích yếu: Hướng dẫn lập Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK04)
Loại văn bản:
Loại khác
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
BHXH
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày có hiệu lực:
03/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
HD DK04: Hướng dẫn lập Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK04)
Nội dung trong tệp đính kèm
HD DK04Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF