Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (184)
Trích yếu: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
12/07/2019
Ngày có hiệu lực:
12/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày có hiệu lực:
23/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
17/05/2019
Ngày có hiệu lực:
17/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày có hiệu lực:
02/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương tôi thiêu vùng mới từ ngày 01/01/2019
Ngày ban hành:
27/12/2018
Ngày có hiệu lực:
27/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thanh toán trực tiếp chỉ phí khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm tế
Ngày ban hành:
19/11/2018
Ngày có hiệu lực:
19/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
13/11/2018
Ngày có hiệu lực:
13/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Ngày ban hành:
12/11/2018
Ngày có hiệu lực:
12/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực