BHXH Việt Nam: Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

29/11/2019 08:09 AM


Ngày 22/11, tại Thái Nguyên, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo tham gia xây dựng quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các vụ, các ban nghiệp vụ trực thuộc BHXH Việt Nam; lãnh đạo BHXH 20 tỉnh, thành phố. Về phía các bộ, ngành có lãnh đạo Vụ pháp chế, Thanh tra chính Phủ; lãnh đạo Thanh tra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý kiến đối với Dự thảo quyết định ban hành Quy trình tiếp công dân và giải quyết Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thay thế Quyết định số 868/QĐ-BHXH ngày 08/6/2016 và dự thảo quyết định ban hành Quy trình tiếp công dân và giải quyết Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam. Trong đó, các ý kiến chủ yếu bàn về những hạn chế của Quyết định số 868 gặp phải trong quá trình triển khai; kiến nghị làm rõ định nghĩa các loại đơn thư, thẩm quyền của việc tiếp nhận đơn, phân loại đơn và xử lý đơn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành BHXH.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, đa số các đại biểu đều tán thành việc ban hành “Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam”. Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp thiết thực, sát với thực tiễn tại hội thảo, Vụ Thanh tra Kiểm tra sẽ hoàn thiện báo cáo trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt để toàn Ngành sớm triển khai thực hiện.

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành BHXH luôn được Tổng Giám đốc nói riêng, lãnh đạo Ngành nói chung quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với công tác quản lý BHXH, BH thất nghiệp, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, góp phần tạo niềm tin của nhân dân vào chính sách an sinh xã hội. Do đó, việc sửa đổi, thay thế Quyết định số 868 thực sự cần thiết để phù hợp với yêu cầu khách quan do Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo đã có hiệu lực. Phó Tổng Giám đốc yêu cầu Vụ Thanh tra Kiểm tra tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm hoàn thiện Dự thảo trình Tổng Giám đốc để tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của người dân.

Album ảnh hoạt động