08/11/2019 07:50 AM

Ngày 23/5/2018, Hội nghị Trung ương 7 đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Nghị quyết đã đặt ra các mục tiêu quan trọng, cụ thể ...

09/04/2019 09:28 AM

Vừa qua, BHXH huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức tuyên truyền các chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia ...

18/03/2019 02:26 PM

Năm 2018, một trong những sự kiện nổi bật trong lĩnh vực BHXH được ghi dấu khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về Cải ...

27/02/2019 10:29 AM

Chiều ngày 22/2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác khoa giáo quý I/2019, triển khai ...

26/02/2019 10:40 AM

BHXH tỉnh Hà Tinh trân trọng giới thiệu nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa VII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội

Những mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

Phối hợp tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT và phổ biến Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW

Cải cách chính sách BHXH: Bảo đảm quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân

Huyện Can Lộc: Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

Nội dung nghị quyết số 28-NQ/TW