UBND tỉnh: Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh

14/01/2020 08:27 AM


Vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 4320/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh.

Theo đó, UBND tỉnh đã thực hiện xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh đóng tại Tổ dân phố Nhân Thắng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; ngành, nghề kinh doanh chính: Khai thác, chế biến, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng do chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ.

Cụ thể, UBND tỉnh phạt tiền với mức phạt là 122.921.000 đồng theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 và Điểm a, Khoản 2, Điều 26 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Khoản 4, Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, UBND tỉnh buộc Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh truy nộp toàn bộ số tiền BHXH chậm đóng tính đến ngày 31/10/2019 là 455.265.128 đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP; đóng số tiền lãi của số tiền BHXH chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH tính đến ngày 31/10/2019 là 153.701.467 đồng theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP.

Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu trong thời hạn 10 ngày, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh phải nghiêm túc chấp hành Quyết định này. Trường hợp Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh không chấp hành sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế và phải chịu các chi phí cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Thảo Khang