Chi bộ BHXH Can Lộc được vinh danh tập thể điển hình

20/08/2019 02:10 PM


Sáng 19/8, huyện Can Lộc tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với nhiệm vụ được giao, qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ BHXH huyện Can Lộc lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác thu và phát triển lao động tham gia BHXH, BHYT; chi trả các chế độ thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT kịp thời, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; giao dịch điện tử, không để hồ sơ tồn động, không có phản ánh của người dân và doanh nghiệp về tác phong, thái độ làm việc của viên chức và người lao động, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới Chi bộ BHXH huyện sẽ tập trung quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc tham gia và thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.