Đảng bộ BHXH tỉnh: Tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

29/06/2019 07:02 PM


Sáng ngày 25/6, Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh – Phó Bí thư, Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Phan Văn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng đồng chủ trì Hội nghị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng ủy và các Chi bộ đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, kế hoạch của Nhà nước, sự điều hành đồng bộ, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối, tập trung lãnh đạo đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất và năng lực, làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chính sách. Công tác chỉ đạo, điều hành được đổi mới, với tinh thần tập trung, đồng bộ, quyết liệt gắn với thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện chế độ, chính sách và quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Đảng bộ đã quán triệt kịp thời tới cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18,19 của BCH Trung ương (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH địa phương gửi BHXH Việt Nam tổng hợp báo cáo Chính phủ. Thực hiện tốt tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Từ năm 2013 đến nay số lượng CCVC không vượt chỉ tiêu biên chế được giao, từng bước thực hiện đề án tinh giản biên chế để đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10% trên tổng biên chế được giao.

Công tác phát triển đảng viên không ngừng được chú trọng, nâng cao về số lượng, đảm bảo chất lượng. Đảng ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 20/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 15 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra (Nghị quyết đại hội: kết nạp ít nhất 10 đảng viên). Hiện nay, tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 90 đồng chí (tăng 09 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ). Công tác giáo dục, rèn luyện được quan tâm cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường và đi vào nề nếp. Việc thực hiện sinh hoạt đảng tại nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị được đảng viên trong đảng bộ thực hiện tốt; tích cực tham gia các hoạt động và nghĩa vụ nơi cư trú. Không có trường hợp nào bị nhắc nhở.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các cấp ủy, đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách cán bộ, đảm bảo đủ cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ. 100% các đồng chí trong BCH có trình độ chuyên môn đại học , trên đại học; 82% trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị. Tổng số đảng viên của Đảng bộ: 90 đảng viên (nữ 55), đảng viên có trình độ đại học, trên đại học chiếm 99%;  có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị chiếm 23%.

Từ năm 2015 đến năm 2018 đã tổ chức kiểm tra, giám sát 33 lượt chi bộ trực thuộc về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Điều lệ đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các chi bộ tổ chức giám sát 52 lượt đảng viên về thực hiện Điều lệ Đảng, nhiệm vụ chuyên môn, đạo đức lối sống, kỷ luật kỷ cương hành chính.

Hàng năm, lãnh đạo BHXH tỉnh đã tổ chức và trực tiếp đối thoại với người sử dụng lao động, người lao động tại các đơn vị từ đó giải thích, hướng dẫn các chế độ chính sách về BHXH, BHTN, BHYT, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính trong thực hiện hồ sơ đóng nộp và giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, tạo được sự đồng thuận cao của người lao động và đơn vị.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trích ngân sách hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho một số đối tượng như: Hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, người sống trong vùng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, vận động các tổ chức, cán bộ CCVC của ngành tặng thẻ BHYT cho các em học sinh - sinh viên …; đồng thời phối hợp tốt với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể: Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, Cục Thuế, LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội ND tỉnh … làm tốt công tác tuyên truyền vận động người lao động, nhân dân tham gia BHXH, BHYT, nhờ đó số người tham gia ngày càng tăng: số người tham gia BHYT năm 2015 là 872.900 người, đạt tỷ lệ bao phủ 69,5%,  đến năm 2018 là 1.118.700 người, đạt tỷ lệ bao phủ 88%; số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2015 là 3.860 người, đến nay là 9.610 người tăng 2,5 lần; số người tham gia BHXH bắt buộc năm 2015 là 76.000 người đến năm 2018 là 85.660 người, tăng 112,7%.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đồng chí đã tập trung vào các nội dung: đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng; đảng lãnh đạo công tác dân vận, tăng cường mật thiết giữa đảng với nhân dân; đảng lãnh đạo công tác Đoàn thanh niên; đảng lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên,…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Vinh đánh gia cao với hình thức tổ chức của Đảng bộ BHXH tỉnh, các ý kiến phát biểu tham luận rất chất lượng và rất trọng tâm. Trong thời gian tới để làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ BHXH tỉnh cần tập trung các nhiệm vụ sau: cần nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; duy trì chế độ sinh hoạt và phát huy vai trò cấp ủy trong công tác cán bộ để tạo sự đồng thuận cao; cần xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết,…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Minh cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại như: chất lượng sinh hoạt Chi bộ còn nặng về chuyên môn, công tác giám định BHYT và phát triển đối tượng còn nhiều hạn chế,… Trong thời gian tới, đề nghị các Chi bộ và toàn thể đảng viên Đảng bộ tập trung các nhiệm vụ: đối mới chất lượng sinh hoạt các Chi bộ, thực hiện các giải pháp để đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 88% theo Nghị quyết HĐND tỉnh, tập trung điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo nghị định 44/2019/NĐ-CP, thực hiện nhiều giải pháp để tăng thu, giảm nợ đọng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ,…Cũng nhân dịp này, Đảng bộ BHXH tỉnh đã tổ chức biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.