08/11/2019 08:04 AM

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm ...

07/11/2019 04:58 PM

Đây là một trong những nội dung đề xuất của Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) trong phiên thảo luận tại hội trường Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV về kết quả ...

25/09/2019 08:38 AM

“Khi người dân còn nhầm lẫn giữa bảo hiểm thương mại và bảo hiểm xã hội (BHXH) thì chỉ có giải pháp duy nhất để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đó ...

24/09/2019 08:56 AM

Sự ra đời của bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi là bảo hiểm tự nguyện-BHTN) trở thành “cứu cánh” cho nhiều người lao động (NLĐ) không thuộc biên chế Nhà ...

23/09/2019 08:29 AM

Chuyên viên tư vấn BHXH luôn là những người “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền về chính sách ưu việt của BHXH, BHYT nhằm thu hút người dân tham gia.

23/09/2019 08:18 AM

Chỉ cần tích lũy chưa tới 5.000 đồng/ngày, về già người dân sẽ được hưởng lương hưu trên 800.000 đồng/tháng, hưởng tử tuất và cấp thẻ BHYT miễn phí… như công ...

22/09/2019 11:24 AM

Chính sách BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho những người lao động tự do khi tuổi về già. Hiểu ...

22/09/2019 10:16 AM

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức, người tham gia được tự nguyện lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu ...

21/09/2019 05:16 PM

Theo cơ quan BHXH, tối thiểu tiết kiệm 5.000 đồng/ngày, người lao động được hưởng lương hưu khoảng trên 800.000 đồng/tháng khi về già, được cấp thẻ BHYT, tử ...

21/09/2019 05:04 PM

ới thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững nhằm cung cấp số liệu đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát ...

Điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Nâng mức hỗ trợ để người dân tham gia BHXH tự nguyện

“Mưa dầm, thấm lâu”!

Làm gì để về già có lương hưu

Tư vấn phát triển đối tượng BHXH tự nguyện: “Cần coi người dân như người nhà”

Vì sao nhiều người trẻ tham gia bảo hiểm tự nguyện

BHXH tự nguyện: "Của để dành" cho người lao động tự do

Mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện: Tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ

Tiết kiệm 5.000 đồng mỗi ngày, về già bạn sẽ có lương hưu

Số người đóng - hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là hai trong 158 chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững