Thủ tục hành chính giao dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh

27/12/2019 09:18 AM


DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIAO DỊCH TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TỪ NGÀY 01/01/2020

1. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

2. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH.

3. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

4. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ BHYT).

5. Giải quyết hưởng chế độ thai sản (thực hiện đối với trường hợp ngời lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi).

6. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích.

7. Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác.

8. Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg.

9. Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.