Thông báo Cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”

17/07/2019 10:56 AM


Thông báo Cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”

Nhằm mục đích tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020 và các mục tiêu cụ thể đã được xác định tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, BHXH Việt Nam tổ chức cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia

Mọi công dân Việt Nam bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức từ Trung ương đến địa phương; các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí trong cả nước...

2. Nội dung

Viết về gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực BHXH, BHYT; sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

3. Hình thức

Tác phẩm dự thi là bài phản ánh, phóng sự, điều tra, ghi chép, phỏng vấn, chính luận, ký chân dung… được đánh máy vi tính trên khổ giấy cỡ A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, tối thiểu từ 500 đến 1.000 chữ và tối đa không quá 2.500 chữ; tác phẩm là loạt bài thì không quá 03 bài viết. Khuyến khích gửi kèm ảnh minh họa cho tác phẩm.

4. Điều kiện tham gia dự thi của tác phẩm

- Bài dự thi phải là tác phẩm mới, đảm bảo nội dung và hình thức quy  định nêu trên. Bài dự thi nội dung chính xác, trung thực, khách quan, không xét tác  phẩm có yếu tố hư cấu. Bài dự thi đảm bảo không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp quyền tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả.

5. Thời gian nhận tác phẩm dự thi

Từ ngày 01/8 đến hết ngày 30/11/2019 (tính theo dấu bưu điện).

6. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

Báo BHXH - Số 150 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 024.36281191. Bản mềm gửi qua Email: baobhxh@yahoo.combhxh@hatinh.vss.gov.vn.

7. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải Đặc biệt trị giá 30.000.000 đồng; 01 giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng; 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng; 05 giải Ba: mỗi giải giải trị giá 7.000.000 đồng; 10 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.